Werkgever

Werknemer

Overheid

Arbeidskundige diensten

Arbeidsdeskundigen hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld tot de olie die de raderen soepel en vlot laten draaien in het werkveld van mens en organisatie.

Arbeidskundig Bureau Wim Ambagts BV heeft een eigen aanpak van omgaan met verzuim en arbeidsongeschiktheid: we beoordelen arbeids(on)geschiktheid en doen voorstellen voor het oplossen van vragen die daarmee te maken hebben. Onze klanten komen uit alle beroepen en opleidingsniveaus; de ernst van de problematiek is zeer divers.

De vragen die ons worden gesteld door individuen en organisaties, "die allen hun eigen manier van werken hebben en allen hun eigen ontwikkeling hebben doorgemaakt",zijn zo divers ,dat nooit tevoren standaard antwoorden gegeven kunnen worden. Wat wij wel doen is elke vraag serieus nemen,onderzoeken en beantwoorden.

Het is daarom niet mogelijk om te werken met standaard producten of standaard antwoorden. Wij willen recht doen aan ieders eigenheid en zo maatwerk leveren. Wij bieden ondersteuning op individueel én organisatieniveau. Van eenmalige advisering tot begeleiding en ondersteuning van het gehele proces.

Voorbeelden zijn:
- Eenmalige adviezen en rapportages
- Vaststellen arbeidsmogelijkheden en geschiktheid eigen en ander werk
- Vaststellen loonwaarde
- Begeleiding naar passend werk
- Onderzoek naar en advies over de besluitvorming met betrekking tot verzuim
- Training en coaching voor leidinggevenden in verzuimbeheersing
- Analyse van verzuimgetallen en –gevallen en advies over het vervolg traject
- Ontwikkeling van instrumenten en procedures voor gebruik binnen de organisatie
- Ondersteuning bij de implementatie van een nieuw beleid
- Ondersteuning aan werkgever over langdurige afwezigheid, ontslag of ontbinding van een arbeidsovereenkomst.

Als u geďnteresseerd bent in een arbeidskundige diensten, of u heeft vragen over arbeidskundige diensten, neem dan contact op met Arbeidskundig Bureau Wim Ambagts