Werkgever

Werknemer

Overheid

Verzuimbegeleiding

Iedere werknemer kan ziek worden. Vaak is de wernemer in staat om na enkele dagen weer aan het werk te gaan. Maar soms duurt het langer, bijvoorbeeld bij grotere gezondheidsproblemen of bij een arbeidsconflict. Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt.

Ziek zijn is voor niemand prettig. Voor de werknemer niet, maar ook niet voor de werkgever. Nog vervelender wordt het als een werknemer door ziekte langdurig uit de roulatie is of zelfs arbeidsongeschikt raakt. De wet Verbetering Poortwachter gaat de strijd aan met langdurig verzuim door ziekte. Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Arbeidskundig Bureau Wim Ambagts kan u ondersteuning bieden bij verzuimbegeleiding conform wet Poortwachter. Waarbij we in kaart brengen wat de kosten van het verzuim zijn. We adviseren U, hoe het verzuim te beheersen en hoe u het verzuimproces het beste kan inrichten. De ondersteuning en advisering is op maat gemaakt en aangepast aan uw situatie / bedrijf. Waardoor u praktische handvatten krijgt toegereikt om voor U succesvol dit proces door te lopen.

Als u genteresseerd bent in ondersteuning bij verzuimbegeleiding. Of u heeft vragen over verzuimbegeleiding, neem dan contact op met Arbeidskundig Bureau Wim Ambagts.