Werkgever

Werknemer

Overheid

Werknemer

In opdracht van werkgevers doen wij onafhankelijk onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden van medewerkers. Wij doen dit op basis van de gegevens van de bedrijfsarts, eigen onderzoek en laten zo nodig door derden aanvullend onderzoek uitvoeren.

Ook kunt u via de Werkscan (www.uwwerkscan.nl) zelf snel inzicht in uw situatie krijgen. Wilt u daar met mij een gesprek over, dan kunt u dat daar aangeven.

Ons uitgangspunt is dat het eigen werk voor iemand meestal erg belangrijk is, zodat grondig onderzoek vereist is voordat naar andere mogelijkheden wordt gekeken. Uiteraard binnen de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Tevens verzorgen wij de begeleiding naar ander passend werk , ook naar andere werkgever toe.

Meestal indien vaststaat dat er bij eigen werkgever geen andere mogelijkheden meer zijn, soms in geval van outplacement.

Hieronder kunt een link vinden naar een websites waarop vacatures te vinden zijn.


- Werk.nl / vacatures

Als u geïnteresseerd bent in één van onze diensten, of u heeft vragen over één van onze diensten , neem dan contact op met Arbeidskundig Bureau Wim Ambagts