Werkgever

Werknemer

Overheid

Werkscan

Met behulp van de Werkscan krijgt u / uw werknemer snel inzicht in zijn werkvermogen en wat aandacht nodig heeft om met plezier een goede werkprestatie te leveren.

De Werkscan start bij het individu en gaat uit van de voor het individu beinvloedbare factoren. Wat kan iemand zelf doen om ook in de toekomst goed aan het werk te kunnen zijn.

De Werkscan is voor medewerkers op alle opleidingsniveaus geschikt.

Het met regelmaat inzetten (1 x per 3 tot 5 jaar of vaker) van de Werkscan is er op gericht om de individuele medewerker regelmatig te stimuleren actie te ondernemen om te voorkomen dat hij/zij in de loop der jaren vastloopt in zijn werk.

De deelname aan een Werkscan-onderzoek geschiedt op vrijwillige basis, na gerichte voorlichting over het nut. De resultaten moeten door de medewerker zelf gedragen worden en de regie op vervolgacties moet uit hem/haar zelf voortkomen, wil de Werkscan een zinvol instrument zijn. De medewerker heeft de regie.

Als u geinteresseerd bent in een Werkscan, of u heeft vragen over de Werkscan, neem dan contact op met Arbeidskundig Bureau Wim Ambagts.