Werkgever

Werknemer

Overheid

Cursus jobcoach

Jobcoachbegeleiding wordt ingezet voor de ondersteuning van mensen met een fysieke, mentale of psychische beperking.

De cursus biedt een integrale benadering van de werkwijze bij jobcoaching waarbij sociale, methodische, agogische en juridische aspecten een rol spelen.

Veranderingen staan niet op zichzelf, de omgeving verandert mee. Van leerling of cliŽnt naar werknemer, van niet werken naar werken. Dit leidt tot aanpassingen op het werk, thuis en in de vrije tijd. In de cursus gaat de aandacht naar veranderingsprocessen bij werkgever, werknemer en de jobcoach zelf.

Jobcoaching is een vorm van intensieve begeleiding van mensen met een arbeidshandicap, bij het vinden, verkrijgen en behouden van werk. Een jobcoach zorgt dat op de werkplek maar ook thuis en in de omgeving de voorwaarden gecreŽerd worden waarbinnen de cliŽnt goed kan functioneren, waardoor duurzaam behoud van werk mogelijk wordt.

De cursus van Jobcoach Service Nederland is speciaal ontwikkeld door en voor professionals, die werkzaam zijn in werkvelden van arbeidsre-integratie en begeleid werken.

De cursisten bestaan uit professionals die al werkzaam zijn in dit beroepsveld, maar ook professionals die werkzaam zijn als re-integratiedeskundige, leermeester, begeleider of andersoortige functies. Wat onze cursisten met elkaar gemeen hebben, is de betrokkenheid bij een groep mensen in onze samenleving, die zonder begeleiding geen passend werk vinden en/of behouden.

Als u geÔnteresseerd bent in de cursus jobcoach, of u heeft vragen over de curus jobcoach, neem dan contact op met Arbeidskundig Bureau Wim Ambagts.