Werkgever

Werknemer

Overheid

Arbeidsmogelijkheden

Wanneer een werknemer door ziekte of een beperking niet de arbeid kan verrichten als een werknemer zonder ziekte of beperking. Dat betekent dat niet dat die werknemer niet goed kan functioneren. Iedereen moet de kans krijgen om te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt. Om het functioneren kans van slagen te geven, kan men onderzoeken wat de arbeidsmogelijkheden zijn.

Arbeidskundig Bureau Wim Ambagts kan voor U analyseren wat de consequenties zijn van een aandoening /beperking voor het werk van een medewerker. Daarbij brengen we in kaart wat de arbeidsmogelijkheden zijn, al dan niet na arbeidstraining en de aanpassing van de werkplek.

Arbeidskundig Bureau Wim Ambagts heeft de onderzoeken naar arbeidsmogelijkheden in drie groepen ondergebracht:
- Arbeidsmogelijkheden onderzoek bij ziekte / arbeidsongeschiktheid
- Arbeidsmogelijkheden onderzoek bij mensen met een beperking
- Vaststellen belastbaarheid door (verzekering)arts

Als u ge´nteresseerd bent in een arbeidsmogelijkheden onderzoek, of u heeft vragen over arbeidsmogelijkheden, neem dan contact op met Arbeidskundig Bureau Wim Ambagts