Werkgever

Werknemer

Overheid

Werkgever

Arbeidskundige diensten nemen binnen het vlak van personeelszaken een specifieke plaats in.

Heel vaak krijgt de werkgever te maken met een medewerker die jaren lang goed heeft gefunctioneerd en dit nu door omstandigheden niet meer kan.

Dan is de arbeidsdeskundige de aangewezen persoon om na te gaan wat de mogelijkheden zijn en hoe de communicatie en samenwerking het best kan worden voortgezet of beëindigd.

Kan het eigen werk nog? Is aangepast werk mogelijk? Is er wel sprake van ziekte? Is er een conflict aan het ontstaan? Is een goede arbeidsprestatie weer mogelijk? Via de Werkscan (www.uwwerkscan.nl) kan uw werknemer zelf snel inzicht krijgen in zijn werkvermogen.

Onder "arbeidskundige diensten" vindt u meer informatie.

Arbeidsdeskundigen hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld tot de olie die de raderen soepel en vlot laten draaien in het werkveld van mens en organisatie

Graag willen wij in een gesprek met u nagaan wat wij voor u kunnen betekenen.

Als u geïnteresseerd bent in één van onze diensten, of u heeft vragen over één van onze diensten, neem dan contact op met Arbeidskundig Bureau Wim Ambagts