Werkgever

Werknemer

Overheid

Outplacement

Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen, die in opdracht van de werkgever aan de werknemer worden verleend om hem of haar in staat te stellen, om in zo kort mogelijke tijd een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden. De begeleiding gebeurt op vraag van en voor rekening van de werkgever.

Arbeidskundig bureau Wim Ambagts begeleidt de werknemer hierin. Waarbij we samen een trajectplan opstellen. In het trajectplan inventariseren we de mogelijkheden, wensen en kwaliteiten van de werknemer.En staat beschreven hoe we die gaan toepassen om tot het gewenste resultaat te komen.

Samen met een consulent gaat de werknemer met in de het trajectplan gemaakte afspraken en doelen aan de slag. De consulent heeft hierbij een coachende rol.

Als u ge´nteresseerd bent in een outplacement traject, of u heeft vragen over outplacement, neem dan contact op met Arbeidskundig Bureau Wim Ambagts.