Werkgever

Werknemer

Overheid

Loonwaarde berekenen

Voor werknemers met een Wajong-uitkering geldt een speciale regeling: loondispensatie. Kan een werknemer met een Wajong-uitkering door zijn ziekte of handicap minder aan dan uw andere werknemers? Dan mag u tijdelijk minder loon betalen aan deze werknemer. UWV vult het loon van de Wajonger dan aan tot minstens 75% van het minimum(jeugd)loon. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de werknemer hetzelfde kan verdienen als andere werknemers.Deze regeling geldt ook voor werknemers jonger dan 18 jaar.

Daarnaast draait de overheid een pilot die duurt tot eind 2012, waaraan 32 gemeentes meewerken. Als u een werknemer in dienst neemt met een arbeidsbeperking en een bijstandsuitkering, komt u mogelijk in aanmerking voor loondispensatie. Dit betekent dat u de werknemer die door zijn handicap minder productief is, minder dan het minimumloon mag betalen. De gemeente vult het loon aan tot maximaal het minimumloon.

Om de loondispensatie aan te vragen, zult u ook een loonwaarde nodig hebben. Arbeidskundig Bureau Wim Ambagts kan U hierbij helpen.
Bij het berekenen van loonwaarde wordt uitgegaan van twee aspecten:
- het aantal uren dat iemand werkt
- de ‘waarde’ van de arbeidsprestatie per uur

Als u geďnteresseerd bent in een loonwaardeberekening, of u heeft vragen over loonwaarde berekenen en/of loondispensatie, neem dan contact op met Arbeidskundig Bureau Wim Ambagts.